Търси насочено информация за актюерски новини

сряда, 9 август 2023 г.

Устойчивото развитие е в сила

Предвиждат се нови форми за отчитане по Платежоспособност 2

Регламентът за изменение на Платежоспособност II (Регламент Платежоспособност II) въвежда задължения за (пре)застрахователните предприятия да управляват „рисковете за устойчивост“ и да гарантират, че факторите за устойчивост се вземат предвид при оценката на риска. 

Corporate Sustainability Reporting Directive (europa.eu)
Няма коментари:

Публикуване на коментар