Търси насочено информация за актюерски новини

четвъртък, 25 октомври 2018 г.

Ще се отлага ли IFRS 17? | The Actuary, the official magazine of the Institute and Faculty of Actuaries

Insurers call for delay to IFRS 17 | The Actuary, the official magazine of the Institute and Faculty of Actuaries

Няма коментари:

Публикуване на коментар