Търси насочено информация за актюерски новини

сряда, 1 ноември 2017 г.

Грижа в края на живота в един застаряващ свят

Грижа за края на живота в един застаряващ свят:
Глобална перспектива
Съвместно хоствано от Американската академия на актюерите и Международната здравна академия (IAAHS).
Грижата за края на живота е критично предизвикателство, тъй като въздействието от промяната на демографските данни  върху системите на здравеопазването се разбира в контекста на сложни финансови, социални, обществени, културни и етични ограничения. Използвайки примери от Япония, Съединените щати, Обединеното кралство, Китай, Израел, Индия и Холандия, този уеб-семинар ще изследва увеличените разходи за здравеопазване, свързани със застаряването на населението в световен мащаб, качеството на живот в края на живота, палиативните спрямо лечебните грижи и стратегиите на заинтересованите страни за справяне с уникалните предизвикателства в здравеопазването в края на живота.


Този уеб-семинар е безплатен за членове на Академията и IAAHS. Регистрацията ще приключи на 6 ноември.

Няма коментари:

Публикуване на коментар