Търси насочено информация за актюерски новини

понеделник, 4 септември 2017 г.

Clean-cut квотни презастрахователни договори

Как да се оценяват подлежащи на възстановяване суми по пропорционални Clean-cut квотни презастрахователни договори от цедиращо предприятие в баланса по европейската директива Платежоспособност II.04/09/2017

На страницата на КФН беше публикуван отговор на въпроса как да се оценяват подлежащи на възстановяване суми по пропорционални Clean-cut  квотни презастрахователни договори от цедиращо предприятие в баланса по европейската директива Платежоспособност II. Публикуваният отговор на цитирания въпрос е изготвен в съответствие с насоките на EIOPA.

Повече:Clean-cut Reinsurance Treaties | Willis Towers Watson WireПо интересно е как се третират в различните страни "finite reinsurance arrangements"

CEIOPS-DOC-44/09: "Certain features can sometimes reduce the effective risk transfer
considerably under the reinsurance contract. For example, this may be the
case for certain finite reinsurance
arrangements."
Повече Additional Requirements forNon-Life Finite Reinsurance 

Няма коментари:

Публикуване на коментар