Търси насочено информация за актюерски новини

сряда, 28 декември 2016 г.

3% техническа лихва???

Колко е лихвата?

  • КФН(дългосрочна 3% техническа лихва) - за целите на определяне на размера на необходимите средства за пенсионните резерви за изплащане на пожизнени пенсии от универсалните и от доброволните пенсионни фондове
  • ЕИОПА (безрискова крива -отрицателна в краткосрочен план до 5 години и до 3% за следващите 66 години) - "използвана за изчисляване на техническите резерви за (пре) застрахователни задължения" , още "Чрез тази публикация ЕОЗППО гарантира последователното изчисляване на техническите резерви в цяла Европа и по този начин, по-голямо сближаване надзора на европейските застрахователи в полза на застрахованите лица."

  • БНБ (1,8194 към 30/11/2016) ДЪЛГОСРОЧЕН ЛИХВЕН ПРОЦЕНТ ЗА ОЦЕНКА НА СТЕПЕНТА НА КОНВЕРГЕНЦИЯ


И какви са последствията?

Ако една живото застрахователна компания и един доброволен пенсионен фонд отпуснат по едно и също време 1000лева месечна пенсия на лице на възраст 65 години, с каква сума следва да бъде обезпечено това задължение в баланса на застрахователната компания и с каква сума в баланса на ДПФ?


Решение № 881-ПОД от 22.12.2016 г. на А. Джалъзов, с което утвърждава технически лихвен процент в размер на 3 на сто на годишна база, който да се прилага при изчисляване на пенсионните резерви към 31.12.2016 г. от пенсионноосигурителните дружества и биометрични таблици за смъртност, които да се прилагат при изчисляване на пенсионните резервиЕИОПА публикува без рискови лихвени криви всеки месец (за 11м 2016г.)

БНБ
ДЪЛГОСРОЧЕН ЛИХВЕН ПРОЦЕНТ ЗА ОЦЕНКА НА СТЕПЕНТА НА КОНВЕРГЕНЦИЯ
или
ECBank

Няма коментари:

Публикуване на коментар