Търси насочено информация за актюерски новини

петък, 2 септември 2016 г.

Ново начало

КФН публикува Нова процедура за подбор и назначаване на независими външни експерти за Прегледa на балансите за българския застрахователен сектор и сектора на пенсионните фондове.
Компаниите трябва да изберат от ново одобрения списък на одиторите, които да извършат преглед на активите на пенсионните фондове и преглед на балансите на застрахователите на българския застрахователен пазар.

Няма коментари:

Публикуване на коментар