Търси насочено информация за актюерски новини

четвъртък, 12 ноември 2015 г.

ТОП 10 на неразбираемите професии

Трудно ли Ви е да се обясните какво работите?

Професията актюер е идентифицирана, като четвърта от най-неразбрани професии в Обединеното кралство, за което свидетелстват LinkedIn. - Вижте повече на:Actuary is fourth most misunderstood job | The Actuary, official magazine of SIAS and The Actuarial Profession

Няма коментари:

Публикуване на коментар