Търси насочено информация за актюерски новини

понеделник, 21 октомври 2013 г.

Позиция актюер

Ref.No:Actuary Описание и
Изисквания:

- Участва при разработването на тарифи на застрахователните продукти.

- Участва при изчисляването на техническите резерви.

- Подпомага отговорния актюер при изготвянето на годишния актюерски доклад.

- Събира статистически данни във връзка с определянето на тарифи съобразени с тарифната политика на Дружеството.

- Подпомага процеса по изготвяне на застрахователно – технически планове на предлаганите застраховки.

- Изготвя справки във връзка с актюерската дейност.

- Участва при изготвянето на застрахователната статистика и при анализиране проявлението на риска.
Изисквания:

- Висше икономическо или математическо образование степен магистър.

- Минимум 3 години опит на същата или подобна позиция.

- Отлична компютърна грамотност – MS Office, Access.

- Отлично владеене писмено и говоримо на английски език.

- Познания във връзка с Платежоспособност ІІ са предимство.
Начин на кандидатстване:

- Изпратете автобиография на e-mail. Само одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю.
Крайна дата за приемане на документи:

17.10.2013 г. Месторабота:София / България
Кандидатствай по тази обява
Организация:
ХДИ Застраховане АД
(Фирма/Организация директно търсеща служители.)
 Повече за ХДИ Застраховане АД  Всички обяви на ХДИ Застраховане АД

Няма коментари:

Публикуване на коментар