Търси насочено информация за актюерски новини

петък, 15 март 2013 г.

EIOPA и Световната банка подписаха споразумение за разработване на застрахователnият сектор


Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (EIOPA) и Световната банка подписаха Меморандум за разбирателство (МР) да си сътрудничат за развитието на застрахователния сектор.

Този меморандум ще даде възможност на двете организации да си сътрудничат за насърчаване на основан на риска, регулаторна и надзорна рамка в областта на застраховането, както и идентификация на системния риск и насърчаване на защитата на потребителите. Споразумението обхваща сътрудничество в областта на дейности, като семинари, лектори за събития, както и обмен на знания, технически доклади, както и най-добрите практики.

Меморандумът за разбирателство не предвижда обмен на поверителна информация. EIOPA и Световната банка запазват поверителна информация в съответствие с вътрешните си изисквания и правила относно професионалната тайна и поверителност.

Click here to view the text of the operational MoU

Няма коментари:

Публикуване на коментар