Търси насочено информация за актюерски новини

сряда, 22 юни 2011 г.

проект на Наредба за изискванията към възнагражденията в застрахователите, в презастрахователите и в здравноосигурителните дружества.

КФН, 22.06.2011г.
С предлаганата наредба се въвеждат разпоредби от правото на Европейския съюз. 
Необходимостта от приемането на препоръката, съответно въвеждането й в българското законодателство е обусловена от установени случаи на необосновано поемане на рискове, което е оценено, като предпоставка за несъстоятелност на предприятия от сферата на финансовото посредничество и за системни проблеми в държавите-членки и в целия свят. Проблемите с платежоспособността на отделни финансови институции оказаха и продължават да оказват негативно влияние върху останалата част от икономиката и доведоха до големи разходи за обществото.
От извършените анализи е установено, че макар неподходящите практики за възнаграждение в сектора на финансовите услуги да не са основната причина за финансовата криза, която се разви през 2007 и 2008 г., те допринесоха за поемането  на необосновани рискове и по този начин допринесоха за отчитането на загуби от финансови предприятия, включително и застрахователните. Част от практиките за възнаграждение противоречат на принципа за ефективното и разумно управление на риска, поради което е необходимо приемането на съответната нормативна уредба и осигуряване на необходимото ниво на прозрачност в практиките за определяне на възнагражденията.
Прилагането на новата уредба няма да има влияние върху бюджета на Комисията за финансов надзор. Също така няма да изисква инвестирането на средства от страна на застрахователите и здравноосигурителните дружества.

2 коментара:

  1. След дъжд качулка.

    Но все пак, това няма ли да поднови практиката на заплащане за услуги в пликче?

    ОтговорИзтриване
  2. Според мен въпроса с пликчетата е в техният брой и размер. Ако има воля, многото и дебели пликчета водят до среща с НАП или службите даже и след услугите на колегите от Paradeplatz, ама няма воля :(

    ОтговорИзтриване