Търси насочено информация за актюерски новини

вторник, 11 януари 2011 г.

EIOPA избра първите си управители

EIOPA ELECTS ITS FIRST MANAGEMENT BOARD
First of three European Supervisory Authorities formally established

Няма коментари:

Публикуване на коментар